AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse Heidné Hargitai Ágnes (székhely:

7629 Pécs, Bocskai u. 66. adószám: 51372327-1-22, email cím:

info@hargitaiagnes.hu) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

VÁSÁRLÁS

A vásárlás során az Érintettnek a következő adatokat kell megadnia:

– Név

– E-amil cím

– Telefonszám

– Számlázási cím (számlázási név, település, utca, házszám, irányítószám)

– Szállítási cím (szállítási név, település, utca, házszám, irányítószám)

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek

minősül. A weboldalon szereplő árak bruttó árak és forintban értendők.

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során

generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az

Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor

automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a

törvény által kezelhetővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz

kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A

cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában. A cookie-k alkalmasak arra, hogy

– megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha

egy új oldalra lép,

– emlékeznek a korábban bevitt adatokra

– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk

felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb

mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön

– minden információ könnyen megtalálható legyen

Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználhatjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és

a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül

történik.

A Felhasználó elfogadhatja a sütiket, elutasíthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal működése nem teljes körű.

 

Az adatkezelésre a www.hargitaiagnes.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) található internetes

tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,

 

amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata

során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv.(Infotv.)5 §(1)bej,a)pontja

szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a

kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató és az

Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése,

házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás érdekében kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai

fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – Az Érintett

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő

mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címeg regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával kezdődik és annak

kérelmére történő törlésig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának

időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. Számviteli jogszabályban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítétés, valamint a Weboldalon történő vásárlás során vagy egyéb

módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen kapcsolatba velem, hogy

kivizsgálhassuk az esetet. Panasztételi joggal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni.